Oivalla, innostu ja löydä motivaatiosi

Motivaatio on useammille hyvin tuttu käsite, mutta tuleeko motivaation ulottuvuuksia pohdittua laajemmin. Moni meistä voi toimia hyvinkin vaistonvaraisesti pysähtymättä miettimään, mikä oikeasti vaikuttaa motivaatioomme toimia ja pyrkiä erilaisiin asioihin. Kiteytettynä motivaation avulla lähdemme liikkeelle ja toteuttamaan jotakin (itselle tärkeää) asiaa. Motivaatiosta on pitkälti kiinni kaikki antamamme panos johonkin asiaan ja esimerkiksi kykymme heittäytyä. Omien motivaatiotekijöiden tunnistaminen auttaa sinua ottamaan paremmin käyttöön omat vahvuutesi ja kokemaan onnistumisen kokemuksia.

Kolikon toisella puolella näyttäytyy yksilö, jonka on vaikea innostua arjesta, liikkumisesta tai ylipäätänsä uusista asioista. Tunnetusti tällöin myös oma luovuus kärsii. Emme samalla tavalla nauti siitä, mitä teemme vaan enemmänkin toiminta tuntuu rutiinilta tai velvoitteelta. Urheiluun ja liikkumiseen linkitettynä kullakin on oma tavoitteensa tai motivaattorinsa harrastaa liikuntaa. Osa voi liikkua kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin tueksi, toinen voi liikkua esimerkiksi jonkin tavoitteellisen urheilusuorituksen vuoksi ja kolmas voi liikkua jonkin oman henkilökohtaisen tavoitteen vuoksi tai vaikka ulkonäölliset tekijät edellä.

Motivaation kohdalla voi ajatella sen jakautuvan sisäisiin ja ulkoisiin motivaatiotekijöihin. Ulkoiset motivaatiotekijät liittyvät jostakin toiminnasta/teosta saatuun palautteeseen, arvostukseen toiselta tai palkkioon. Esimerkiksi urheilussa tai liikkumisessa motivaatio ei suoranaisesti itsestään synny urheilemisesta. Toiminta, johon ulkoinen motivaatiotekijä vaikuttaa, voidaan ajatella päättyvän ikään kuin siihen, kun palkitseminen loppuu. Vaikutukset ovat siis huomattavasti lyhytaikaisempia kuin sisäisten motivaatiotekijöiden kohdalla. Tärkeänä huomioida, että myös ulkoisia motivaatiotekijöitä tarvitaan, vaikka ne motivoivatkin lyhyemmän aikaa. Hyvänä esimerkkinä arjesta on oma työ, joka määräytyy osittain varmasti sekä ulkoisista että sisäisistä tekijöistä. Jos tunnistat työssäsi ainoastaan ulkoisia motivaatiotekijöitä ja näiden liittyen johonkin palkitsevuus-elementtiin, pysähdy miettimään mitä oikeasti haluat työltäsi ja vaikuttaako tämä elämänlaatuusi.

Mitä sisäiset motivaatiotekijät sitten ovat ja mistä ne ohjautuvat elämässämme? Nämä ovat pitkälti kunkin yksilön sisäsyntyisiä tekijöitä eli toimintaasi vaikuttaa vahvasti oma tahtosi ja halusi toimia. Yksilö saa sisäistä mielihyvää itse toiminnasta, joka koetaan palkitsevana. Tähän liittyvät vahvasti yksilön kokemat myönteiset tunteet, jotka lisäävät motivaatiota pyrkiä omiin tavoitteisiin. Tämä lisää myös pitkäjänteisyyttä.

Arjessa pystyt tunnistamaan melko herkästi sen, minkälaisista motivaatiotekijöistä käsin toimit. Esimerkiksi jos työpäivän jälkeen olet edelleen innostunut ja energinen ja koet saaneesi mielihyvää työstäsi sekä jaksat viettää vapaa-aikaa perheesi tai ystäviesi kanssa, olet luultavasti toiminut enemmän sisäisten motivaatiotekijöiden johdosta. Jos taas työpäiväsi jälkeen ajattelet ajan kuluneen todella hitaasti, et tunne saaneesi mielihyvää työstäsi tai tunnistat surevasi jo tulevaa työpäivää, olet luultavimmin toiminut ulkoisten motivaatiotekijöiden johdosta. Toki on tärkeää muistaa, että tuntemukset ja ajatukset arjen eri osa-alueita kohtaan vaihtelevat eikä näitäkään asioita ole syytä katsoa liian mustavalkoisina. Edellä mainittujen tuntemusten pidentyessä tai tullessa rutiiniajatteluksi, voit pysähtyä tarvittaessa miettimään asiaa. Mitkä ovat Minun ulkoiset motivaatiotekijät ja mitkä ovat niitä sisäisiä motivaatiotekijöitä, joista Minä itse koen mielihyvää, pystyyden tunteita ja tarmoa jatkaa eteenpäin?

Mitä tämä vaatii meiltä? Omien vahvuuksien tunnistamista, minkä kautta voimme lähteä rakentamaan tasapainoista arkea sisältäen työn/opiskelun, vapaa-ajan ja harrastamisen. Tasapainon löytäminen mahdollistaa elämästä nauttimisen ja myös välillä ei niin innostavien työpäivien sietämisen tai jos joskus treenatessa tuntuu ettei jostain syystä saa tehoja irti. Kokonaisuuden miettiminen on tässäkin kohtaa tärkeämpää kuin osittaisten ohimenevien hetkien. Motivaatio lähtee siis aina meistä itsestämme, mutta toista voi tukea myös löytämään omia motivaatiotekijöitään. Esimerkiksi työssäni olen tämän asian äärellä läpi asiakasprosessien. Työskentelyn alkuvaiheessa asiakasta on tärkeää tukea miettimään omia tavoitteitaan ja motivoivia tekijöitään. Kysyn usein asiakkaaltani ”Uskotko itse tähän?”. Prosessin aikana omat motivaatiotekijät voivat vaihdella elämäntilanteen mukaan. Hyvänä esimerkkinä toimii sairastuminen, joka voi estää harjoittelemisen hetkellisesti tai jopa pidemmäksikin aikaa. Tämä voi joko lisätä entistä enemmän omaa sisäistä motivaatiota tai heikentää omaa motivaatiota, jolloin esimerkiksi kynnys jatkaa harjoittelua oma-aloitteisesti voi tuntua todella vaikealta. Valmentajana tunnistan asiakkaan toimintaan vaikuttavia motivaatiotekijöitä ja erityisesti prosessin edetessä hienointa on huomata tunnistavani asiakkaan toiminnasta molempia tekijöitä, jotka luovat tasapainoa. Personal trainerina pidän asiakkaani sitoutuneena liikkumiseen ja tuen ottamaan myös omaa vastuuta omasta liikkumisestaan. Pyrin tuomaan harjoittelemiseen haastetta ja itsensä ylittämisen kokemuksia, antamaan tukea ja palautetta sekä liikkumaan ennen kaikkea ilon kautta.  

 Motivaatio jatkaa eteenpäin, vaikka joskus tuntuu vaikealta lähtee selkeästä tavoitteesta.

Motivaatio jatkaa eteenpäin, vaikka joskus tuntuu vaikealta lähtee selkeästä tavoitteesta.

Asiakasprosessin alussa on tärkeää suunnitella valmennusta yksilön omien tavoitteiden mukaisesti. Koen tärkeänä myös tavoitteiden mitattavuuden. Jos asiakkaalla on esimerkiksi tarkoitus pudottaa painoa x määrä, niin lähtökohtaisesti alussa on mitattava asiakkaalta tarpeelliset mitat (esim. lantionympärys, vyötärönympärys) ja toteutettava esimerkiksi kuntotestejä, jotta tavoitteen kehitystä pystytään seuraamaan ja mittaamaan. Seuranta antaa myös asiakkaalle konkreettisia tuloksia kehityksen kulusta, mikä parhaassa tapauksessa antaa lisämotivaatiota!

Ohessa muutamia kysymyksiä, joita voit kysyä itseltäsi;

-Pohdi omia tavoitteitasi. Mitkä ovat ne tavoitteet, joihin tähtäät?

-Mikä juuri Sinua motivoi liikkumaan?

-Mikä juuri Sinulle on tärkeää? Mitä arvostat elämässä?

-Ovatko arvosi ja tavoitteesi ristiriidassa keskenään?

Edellisten kysymysten avulla voit pohtia omia tavoitteitasi hieman syvemmällä tasolla ja pohtia, millä tavalla säännöllinen liikkuminen tukisi arvostamiasi asioita.

Liikunnan iloa päivääsi!

Personal Trainer/Toimintaterapeutti, joka katselee liikettä ja liikuntaa laajan linssin läpi ja haluaa, että asiakas ja lukija löytää samat linssit omiin laseihinsa. Kirjoitan omista kokemuksista ja ajattelen ihmisten kautta.